5 Tháng Hai, 2023

Tiền vệ của Chelsea đưa ra quyết định chuyển nhượng quan trọng với Crystal Palace

Tiền vệ của Chelsea đưa ra quyết định chuyển nhượng quan trọng với Crystal Palace

Tiền vệ này sẽ tận hưởng một khoảng thời gian khác rời Stamford Bridge trong nỗ lực tìm kiếm cơ hội tại Premier League